Filters
Предпочитания
Търси

Лични данни и конфиденциалност

ЛИЧНИ ДАННИ
ТМТ Елком ООД полага дължимата грижа за защита на личните данни на потребителите, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на регистрация и заявление за покупка.
При спазването на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТМТ Елком ООД може да използва личните данни на Потребител единствено и само за целите, предвидени в договора.

Целите, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, GDPR, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
ТМТ Елком ООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
- е получил изричното писмено съгласие на Потребителя;
- информацията е изискана от държавните органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Данните и личната информация, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛИ/КЛИЕНТИ, се използва от ТМТ Елком за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/КЛИЕНТИТЕ относно поръчки, продукти, услуги.
С приемането на настоящите общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТА дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от ТМТ Елком ООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги и др, за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока,
Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес и телефонен номер.
За настоящите цели ние не обработваме и молим да не ни предоставяте каквито и да било чувствителни Лични данни (например номера на социални осигуровки или социални помощи, информация относно етнически или расов произход, сексуална ориентация, политически убеждения, религиозни или други възгледи, здраве, съдебно минало или членство в синдикални организации)
Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права на основата на изпратена поръчка на e-mail адрес: isu@tmt-elkom.com,:

 • имате право безплатно веднъж на година, да получате потвърждение, че личните данни се обработват или не и да поискате копие от Вашите лични данни от ТМТ-ЕЛКОМ ООД
 • имате право да поискате от ТМТ-ЕЛКОМ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от ТМТ-ЕЛКОМ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от ТМТ-ЕЛКОМ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
  1. - личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
   - когато сте оттеглил своето съгласие;
   - когато сте възразил срещу обработването,
   - когато обработването е незаконосъобразно;
   - когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
   - когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
 • Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
  1. - за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • имате право да поискате от ТМТ-ЕЛКОМ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.


Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
Имате право на жалба до надзорния орган
Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез ТМТ-ЕЛКОМ ООД , можете да го направите на посочените данни за контакт на ТМТ-ЕЛКОМ ООД или директно на Отговорник по защита на данните:
isu@tmt-elkom.com, тел: 032/655480.

Задължение на ПОТРЕБИТЕЛЯТ/КЛИЕНТА е да опазва конфиденциалността на потребителското име и парола
На нашия сайт и на останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение и в съответствие с нарежданията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).
Достъпът до Вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на Вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте Вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да излезете и да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители.
Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Ако ползвате тези линкове, ще излезете от този сайт и ТМТ Елком не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за всяка друга информация, съдържаща се в тях.
Бисквитки:
Нашият сайт ползва т.н. бисквитки/ cookie. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запазват във вашия компютър, смартфона или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър когато посещаваш даден уебсайт. Бисквитки използваме напр. за:
- правилното функциониране на кошницата, за да завършите своята поръчка възможно най-лесно
- запомняне на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате
Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър
Можете да конфигурирате браузъра за достъп на всички модули cookie, за отхвърляне на всички модули cookie.
Ако отхвърляте всички модули cookie, е възможно да нямате възможност да използвате продуктите или услугите на сайта на ТМТ Елком които изискват влизане.
Ако искате да получите повече информация относно „бисквитките“ и тяхната функционалност, може да посетите http://www.aboutcookies.org/.