Filters
Предпочитания
Търси

Инвестиционно намерение

29 май 2023 г.

"ТМТ ЕЛКОМ ООД има следното инвестиционно намерение:

Изграждане на фотоволтаична централа за лично ползване и продажбa на излишъка върху покрива на собствена сграда в гр. Бургас к-с Славейков, ул. Янко Комитов №22, п.и. 07079.604.40, УПИ X-108, кв. 14, ПЗ "Север" с обща мощност 50.65 кВтп"

Добави коментар