Filters
Предпочитания
Търси

Връщане на стока

ВРЪЩАНЕ НА СТОКА
Закупена стока може да бъде върната в рамките на 14 дневен срок по силата на член 50 от ЗЗП, в случай че:
- е в същото състояние, в което е билa доставенa (няма драскотини, увреждания, непълен комплект, увредена опаковка /кутия, токови удари);
- стоката се придружава с копие от касовата бележка, удостоверяваща плащането;
При неизпълнение на тези условия ТМТ Елком ООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.
Потребителят е длъжен да уведоми писмено ТМТ Елком ООД относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл: shop@tmt-elkom.com и да я/ги върне на посочения адрес на ТМТ Елком ООД - гр.Пловдив, бул.Цариградско шосе №53а.
Всички разходи по връщането на стока, включително транспортни разходи, други куриерски и банкови такси свързани с възстановяването на платената цена за покупка, са за сметка на Потребителя.
Потребителят има право да получи само стойността на върнатата стока, такава каквато е била при заявката и закупуването й.
При отказ за получаване на стоката Потребителят е длъжен да заплати всички разходи по връщането на стока, включително транспортни разходи и други куриерски такси.
За упражняване на право на отказ трябва да бъде попълнен формуляр „Приложение 1”, който формуляр се получава със стоката или се разпечатва от сайта.

Приложение № 1
Изтеглете: Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договор